شرکت پریزکوه یگانه ( پریز )

معرفی فروش تجهیزات آسانسور پله برقی - فروش قطعات - شرکت آسانسور پریز

معرفی فروش تجهیزات آسانسور پله برقی

شرکت پریزکوه یگانه در زمینه طراحی، مونتاژ و نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی 

با استفاده از مدیران تحصیلکرده و مجرب به همراه گروه فنی متخصص و باسابقه در سال ۱۳۹۰

با شماره ثبت ۴۲۲۲۲۳ تاسیس گردید.

معرفی فروش تجهیزات آسانسور پله برقی

معرفی و فروش تجهیزات آسانسور و پله برقی

شرکت پریزکوه یگانه (پریز) در زمینه طراحی، مونتاژ و نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی 

با استفاده از مدیران تحصیلکرده و مجرب به همراه گروه فنی متخصص و باسابقه در سال ۱۳۹۰

با شماره ثبت ۴۲۲۲۲۳ تاسیس گردید.

معرفی فروش تجهیزات آسانسور پله برقی

قلب و مرکز اصلی یک آسانسور، موتور یا نیروی محرکه آن است

 که نیروی لازم جهت جا به جایی کابین توسط موتور تولید می شود 

و موتور های آسانسور مدلهای مختلفی از جمله گیرلس و گیربکس دار دارد

+989123732367