شرکت پریزکوه یگانه ( پریز )

چاه ارت - چاه ارت آسانسور - چاه ارت آپارتمان - شرکت پریز کوه یگانه

چاه ارت

چاه ارت

جهت  ساخت چاه ارت (Earth) تا رسیدن به رطوبت لازم زمینی، و وصل کردن سیم مربوطه، می توان از چاه اصلی ساختمان استفاده نمود و چنانچه این چاه پیش بینی نشده است، در محل مناسب و نزدیک به آسانسور چاهی به عمق حداقل ۵/۴ متر ایجاد کرد تا به رطوبت زمینی رسید و  سپس مواد ذیل را اجرا نمود.

 

نمک ۳۳%
زغال ۳۳%
پتاسیم ۳۳%
سیم مسی بدون روکش به متراژ مناسب جهت محل مورد انتقال
میله مسی و صفحه مسی ( در بازار به صورت یک مجموعه وجود دارد)
نصب : چنانچه فاصله کنتور تا محل نصب تابلو برق سه فاز بیش از اندازه های استاندارد می باشد سایز کابل  می بایست تغییر کند .
در فاصله های استاندارد از کابل  ۵×۱۶ mm برای آسانسورهای ۸ و ۱۳ نفره و از کابل ۵×۱۰ mm جهت آسانسورهای ۴و۶ نفره استفاده می گردد.

چاه ارت

روشهای اجرای ارت (زمین حفاظتی)

برای اجرای ارت و سیستم حفاظتی دو روش وجود دارد که در ادامه به معرفی آن و موارد استفاده آنها می پردازیم.

۱- روش زمین عمقی

شما در این روش که یک روش معمولی است از چاه برای اجرای ارت استفاده می کنید.

۲- زمین سطحی:

سیستم ارت سطح زمین که برای منطقه های که قابلیت حفاری عمیق ندارد یا در عمق بسیار کم اجرا می شود.

از روش سطحی در مکان های زیر استفاده می کنیم:

ـ فضای لازم و امکان حفاری در اطراف سایت وجود داشته باشد.

ـ ارتفاع از سطح دریا پایین باشد مانند شهرهای شمالی و جنوبی کشور

ـ پستی و بلندی محوطه سایت کم باشد.

ـ فاصله بین دکل و سایت زیاد باشد.

با توجه به مزایای روش سطحی اجرای ارت به این روش ارجحیت دارد.

Post a comment

Your email address will not be published.