علت سقوط آسانسور-عوامل و پیشگیری

علت سقوط آسانسور

سقوط آسانسور، یکی از حوادث نادر اما بسیار جدی است که می‌تواند منجر به آسیب‌های جسمی شدید و حتی مرگ شود. این مقاله به بررسی عوامل اصلی که می‌تواند منجر به سقوط آسانسور شود و راهکارهای پیشگیری از آن می‌پردازد. بیشتر بخوانید: تاریخچه آسانسور از آغاز تا امروز عوامل اصلی سقوط آسانسور راهکارهای پیشگیری از […]

انواع آسانسور بر اساس نوع حرکت

ویرایش ستون ویرایش سربرگ انواع آسانسور بر اساس نوع حرکت

انواع آسانسور بر اساس حرکت نکته بسیار مهم : یکی از مزیت های بسیار عالی آسانسور هیدرولیک نسب به آسانسور های کششی این است که برای ظرفیت تعداد نفر یکسان در هر دو نوع آسانسور کششی و هیدرولیک،ابعاد چاه انواع آسانسور هیدرولیکی ۱۵درصد کمترمی شود. همچنین اندازه کابین این آسانسور میتواند ۱۵ درصدبزرگتر از کابین […]