تاریخچه آسانسور از آغاز تا امروز

تاریخچه آسانسور | پریز آسانسور

آسانسور، این وسیله حمل و نقل عمودی، از دوران باستان تا به امروز، تحولات چشمگیری داشته است. از ابتدایی‌ترین سیستم‌های بالابر تا آسانسورهای مدرن امروزی، این فناوری نقش بسزایی در شکل‌گیری ساختارهای شهری و زندگی روزمره انسان‌ها ایفا کرده است. در این مقاله، سیر تحول آسانسور از آغاز تا امروز مورد بررسی قرار می‌گیرد. آسانسورهای […]

تاریخچه آسانسور در ایران

تاریخچه آسانسور در ایران

تاریخچه آسانسور در ایران تاریخچه آسانسور در ایران / صنعت آسانسور ایران قدمتی هشتاد ساله دارد. اولین آسانسور ها در پالایشگاه آبادان در دوران حکومت احمد شاه قاجار نصب شده‌است. اما آنچه مسلم و قابل بررسی است اولین آسانسورها در ساختمان‌هایی که در زمان پهلوی اول ساخته شده‌ است نصب شده است. در ساختمان‌ های […]