شرکت پریزکوه یگانه ( پریز )

دسته بندی نشده Archives - شرکت پریز کوه یگانه

آسانسورهای هیدرولیک

آسانسورهای هیدرولیک

آسانسورهای هیدرولیک اخیراً آ سانسورهای هیدرو لیکی نیز جای خود را در بین کاربران خانگی باز کرده اند. در اروپا بیش  از ۷۰ درصد از آسانسورهای زیر ۵ طبقه هیدرولیک استفاده می شوند. از محاسن این نوع آسانسورها میتوان به نرمی حرکت در استارت اولیه؛ خرابی و استهلاک بسیار کم؛ ...