پروژه دوران

آسانسور مسافربر (گیربکس دار) با ظرفیت ۸ نفر با ۹ توقف با دربهای اتوماتیک اتوماتیک حریری ، سرعت یک متربرثانیه با کابین لوکس با ارتفاع ۲۴۰ سانتیمتر