پروژه کیان

آسانسور مسافربر Gearless) ، ZIEHL-ABEGآلمان ) با ظرفیت ۱۲ نفر و ۹ نفر توقف سرعت ۱/۶ متر بر ثانیه با دربهای SELCOM با روکش استیل نقره ای