پروژه vip

آسانسور مسافربر(گیربکس دار )با ظرفیت ۱۲ نفر و ۱۲ توقف و سرعت ۱/۶ متربرثانیه با دربهای SELCOM و کابین سوپرلوکس طرحدار با ارتفاع ۲۴۰ سانتی متر و تابلو فرمان کلمرگن