نرخ نامه سرویس نگهداری سندیکای آسانسور

برای دانلود کامل نرخ نامه کلیک کنید

معرفی فروش تجهیزات آسانسور پله برقی

 شرکت پریز کوه یگانه در زمینه طراحی، مونتاژ و نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی 

از مدیران تحصیلکرده و مجرب به همراه گروه فنی متخصص و با سابقه در سال ۱۳۹۰ با شماره ثبت تاسیس 

یکی از اجزای مهم آسانسور از نظر ایمنی و کارکرد، درب آسانسور است و به طور کلی هر آسانسور از 

مجموعه‌ای شامل دو نوع درب تشکیل که شامل کابین که بر روی کابین سوار می‌شود درب طبقات که در هر ایستگاه 

محفظه‌ای است که بار یا مسافر برای جا‌ به‌ جا شدن درون آن قرار می‌گیرند 

و از جنس‌های مختلفی مانند فلز، شیشه، مواد پلیمری، چوب و یا ترکیبی از آنها ساخته شوند.

 

معرفی و فروش تجهیزات آسانسور و پله برقی

شرکت پریز کوه یگانه (پریز) در زمینه طراحی، مونتاژ و نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری آسانسور و پله برقی 

نرخ نامه سرویس نگهداری سندیکای آسانسور

 استفاده از مدیران تحصیلکرده و مجرب به همراه گروه فنی متخصص در سال با شماره ثبت ۴۳ تاسیس گردید.

 موتور یا نیروی محرکه آن است که نیروی لازم جهت جا به جایی کابین توسط موتور تولید می شود.

معرفی فروش تجهیزات آسانسور پله برقی – شرکت پریز کوه یگانه در زمینه طراحی، مونتاژ و نصب آسانسور و پله برقی 

 استفاده از مدیران تحصیلکرده و مجرب به همراه گروه فنی متخصص در سال  با شماره ثبت ۴۳ تاسیس گردید.

یکی از اجزای مهم آسانسور از نظر ایمنی و کارکرد، درب آسانسور است و به طور کلی هر آسانسور از 

موتور یا نیروی محرکه آن است که نیروی لازم جهت جا به جایی کابین توسط موتور تولید می شود.

محفظه‌ای است که بار یا مسافر برای جا‌به‌جا شدن درون آن قرار می‌گیرند و میتوانند طراحی‌های 

و از جنس‌های مختلفی مانند فلز، شیشه، مواد پلیمری، چوب و یا ترکیبی از آنها ساخته شوند.